Komplett lista av funktioner

Sensorer
Magnetkontakt
Vibrationsdetektor
Rörelsesensor - infraröd
Rörelsesensor - infraröd + mikrovåg
Gyrodetektor (för larm av t.ex. vädringsfönster)
Sensor - glaskross
Rörelsesensor -utomhus
Fukt- eller vattensensor
Brandvarnare
Brandvarnare med värme och rök
Brandvarnare med värme, rök och kolmonoxid
Panikknapp / Överfallsknapp
Tillbehör      
Utomhussiren
Stöd för Google Home
Video HD övervakningskamera - Inomhus
Video HD övervakningskamera - Utomhus
SmartPlug
Larmbricka RFID
Övergripande funktioner      
App för att styra larmet
Koppling till grannsamverkansapp
Stöd för larmcentral
Möjlighet att välja väktarbolag
Fria väktarutryckningar
Möjlighet att installera larmet själv
Integration digitalt lås
Termometer
Säkerhet      
Minst dubbla kanaler för att skicka larm
"Anti-jamming" - upptäcker om larmet störs ut
Frekvenshoppning för ökad säkerhet
Möjlighet till extra lång räckvidd (Extender)

Totalt antal funktioner


Your Text

16/30

funktioner

16/30

funktioner

26/30

funktioner

16/30

funktioner

12/30

funktioner

14/30

funktioner