En sluten marknad med krångliga avtal och överpriser

Det är svårt att köpa hemlarm och konsumenterna drabbas. Överpriser är vanliga, inlåsning i långa avtal utan möjlighet att byta larmbolag, men framför allt är det svårt att jämföra.

För att få ta del av pris och villkor från de stora aktörerna krävs kontakt med bolagens säljare. Det krävs mycket arbete att analysera svaren. Utöver det stora arbetet krävs teknisk och även juridisk kunskap att analysera offerterna inför ett beslut.

Jamforhemlarm.se syftar till en större öppenhet. Du skall vara enkelt att jämföra Priser, Funktion och Villkor. Jämförelsen ger inga rekommendationer, men med informationen har du själv underlag att gå vidare till det bolag som passar dig bäst.

Strävan efter saklig jämförelse

Sammanställningen är baserad på ett “standardlarm” som lämpar sig för en mindre villa eller radhus, samt priser för vanliga tilläggsbeställningar. Ett standardlarm är definierat som larmets huvudenheter, två dörrmagneter och två rörelsesensorer.

För de leverantörer som valt att inte erbjuda möjligheten att köpa denna paketering har priserna baserats på det billigaste och minsta möjliga paket som uppfyller detta. I flertalet fall har det erbjudits “kampanjpriser”, vilka är de priserna som visas.

Varför 10 år?

10 år är den genomsnittliga tiden för ett hemlarm och därför det förväntade totala kostnaden för larmet. Nedbrytningen ger möjlighet att själv kalkylera vad skillnaderna blir på längre respektive kortare tider.

Metod

Priserna är inhämtade från respektive leverantör under april 2019. Det har gjorts genom att kontakta bolagen för att få offert på gängse sätt genom deras rekommenderade kanaler. Skulle du se ett sakfel i jämförelsen uppskattar vi om du informerar om detta genom att kontakta oss.